01/10/2023 06:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiểu nhung 2
小戎 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2005 12:14

 

Nguyên tác

四牡孔阜,
六轡在手。
騏騮是中,
騧驪是驂。
龍盾之合,
鋈以觼軜。
言念君子,
溫其在邑。
方何為期?
胡然我念之?

Phiên âm

Tứ mẫu khổng phụ,
Lục bí tại thủ,
Kỳ lưu thị chưng (trung),
Qua ly thị sâm.
Long thuẫn chi hạp,
Ốc dĩ quyết nạp.
Ngôn niệm quân tử,
Ôn kỳ tại ấp.
Phương hà vi kỳ ?
Hồ nhiên ngã nhiệm chi ?

Dịch nghĩa

Bốn con ngựa đực rất to lớn mập mạp,
Sáu sợi dây cương nắm trong tay.
Ngựa xanh đen và ngựa đỏ bờm đen thì thắng ở trong.
Ngựa vàng mõm đen và ngựa ô thì thắng ở ngoài.
Những cái thuẫn có vẽ rồng hợp chung lại chở trên xe.
Khoen có cán để gắn vào cùng mạ bạc để xâu dây cương.
Em nhớ đến chàng,
Chàng ôn hoà đang ở nơi biên giới phía tây.
Sẽ là lúc nào chàng trở về ?
Sao em nhớ chàng quá ?

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Bốn ngựa thì mập cao to lớn,
Sáu dây cương nắm trọn uy nghi.
Hai trong thắng ngựa lưu, kỳ,
Hai ngoài thì ngựa qua, ly thắng vào.
Cùng vẽ rồng hợp nhau hai thuẫn.
Khoen bạc thì xâu những dây cương.
Chàng ôi! Em nhớ em thương.
Ở ngoài biên ấp tính chàng ôn nhu.
Sẽ ngày nào liệu trù trở lại ?
Sao khiến em cứ mãi nhớ trông ?
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

lưu: ngựa đỏ, lông bờm đen.
trung: hai con ngựa thắng ở trong.
qua: ngựa vàng mõm đen.
ly: ngựa ô.
thuẫn: cái mộc để che tên đỡ, có vẽ hình rồng ở trên, hợp chung lại mà chở, để che đỡ ở phía trên, ắt chở hai cái là để dự bị có cái hư.
quyến: cái khoen có cán (lưỡi để xiết vào xe).
nạp: dây cương phía trong của con ngựa bìa. Đặt cái khoen có cán ấy ở trước cây đòn dựa trước mặt xe để cột dây cương phía trong của ngựa bìa, cho nên gọi là quyết nạp, và cũng mạ bạc để trang sức.
ấp: ấp ở biên giới phía tây.
phương: sẽ. Sẽ lúc nào chàng trở về vậy ? Sao khiến lòng em quá nhớ tưởng ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tiểu nhung 2