18/04/2021 09:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Nguỵ Bằng kỳ 05
寄魏鵬其五

Tác giả: Giả Vân Hoa - 賈雲華

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 20/08/2014 08:47

 

Nguyên tác

紗窗日落漸黃昏,
春夢無心只似雲。
萬里關山音信斷,
將身何處更逢君。

Phiên âm

Sa song nhật lạc tiệm hoàng hôn[1],
Xuân mộng vô tâm chỉ tự vân.
Vạn lý quan san âm tín đoạn,
Tương thân hà xứ cánh phùng quân.

Bản dịch của Phan Mạnh Danh

Ác vàng đã xế trước sa song
Lòng tựa mây bay thoảng giấc mòng
Muôn dặm xa xôi tin tức vắng
Thân này đâu chắc gặp tình chung
Nguồn: Cổ thi trích dịch, Phan Mạnh Danh, Thanh Hoa thư xã, 1953
[1] Lấy từ câu đầu bài Xuân oán của Lưu Phương Bình đời Đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Vân Hoa » Ký Nguỵ Bằng kỳ 05