29/10/2021 06:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chơi hoa

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 02/07/2010 00:30

 

Đã trót chơi hoa phải có trèo,
Trèo lên chớ ngại mỏi xương nhèo.
Cành la[1] cành bổng vin co vít,
Bông chín[2] bông xanh để lộn phèo.
Nguồn: L’œuvre de la poétesse vietnammienne Hồ Xuân Hương, Maurice Durand, Paris, 1968. Sách dựa theo các tác phẩm:
1. Hồ Xuân Hương, tác phẩm, thân thế và văn tài, Imprimerie Aspar, Saigon, 1937
2. Hồ Xuân Hương thi tập, Xuân Lan
[1] Cành thấp.
[2] Bông tàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Chơi hoa