09/12/2021 01:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tát man kỳ 2
菩薩蠻其二

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/06/2005 15:39

 

Nguyên tác

水精簾裡頗黎枕,
暖香惹夢鴛鴦錦。
江上柳如煙,
雁飛殘月天。
藕絲秋色淺,
人勝參差剪。
雙鬢隔香紅,
玉釵頭上風。

Phiên âm

Thuỷ tinh liêm lý pha lê chẩm,
Noãn hương nhạ mộng uyên ương cẩm.
Giang thượng liễu như yên,
Nhạn phi tàn nguyệt thiên.
Ngẫu ty thu sắc thiển,
Nhân thắng sâm si tiễn.
Song mấn cách hương hồng,
Ngọc thoa đầu thượng phong.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Gối pha lê thuỷ tinh rèm rủ
Chăn uyên ương mộng hương nồng ủ
Giang ngạn liễu như mây
Trăng tà chiếc nhạn bay
Ngó tơ thu sắc lạt
Nhân thắng so le cắt
Mái tóc cách hương hồng
Trên đầu thoa ngọc rung
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Bồ tát man kỳ 2