23/03/2023 16:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buổi chiều sang đò

Tác giả: Đông Xuyên - Nguyễn Gia Trụ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2014 10:08

 

Bên trời soi chếch bóng tà dương
Giương mắt giang sơn, thú lạ nhường
Mây toả đầu non phơi ngọc thạch
Sóng rờn mặt nước toả kim cương
Cánh diều gió bốc tầng không thẳm
Ngàn trúc sương phong tít dậm trường
Trời đất kìa ai xoay chuyển lại?
Thuyền sang mang cả bóng ô sang
1929

Bài này đã đăng An Nam tạp chí số 13 năm 1930 và đã được cố thi sĩ Tản Đà phê bình và tán thưởng trong mục “Thi đàn giảng tập”.

Nguồn: Thuyền thơ (thơ), Đông Xuyên, NXB Nguyễn Hiến Lê, 1958

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đông Xuyên » Buổi chiều sang đò