05/07/2022 17:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu Trần Quý Cáp
弔陳季恰

Tác giả: Huỳnh Thúc Kháng - 黃叔沆

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/01/2019 17:15

 

Nguyên tác

書劍蕭然獨出門,
一官拓落為親存。
直將新學開奴壘,
誰信民權種禍棍。
蓬島春風懸遠夢,
芽莊秋草泣英魂。
可憐一別成千古,
沱㶞分襟酒尚溫。

Phiên âm

Thư kiếm tiêu nhiên độc xuất môn,
Nhất quan thác lạc vị thân tồn.
Trực tương tân học khai nô luỹ,
Thuỳ tín dân quyền chủng hoạ côn.
Bồng Đảo xuân phong huyền viễn mộng,
Nha Trang thu thảo khấp anh hồn.
Khả liên nhất biệt thành thiên cổ,
Đà Nẵng phân khâm tửu thượng ôn.

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Gươm xách xăm xăm tách dặm miền,
Làm quan vì mẹ há vì tiền.
Quyết đem học mới thay nô kiếp,
Ai biết quyền dân nảy hoạ nguyên.
Bồng Đảo gió chưa đưa giấc mộng,
Nha Trang cổ đã khóc hồn thiêng.
Chia tay chén rượu còn đương nóng,
Đà Nẵng đưa nhau lúc xuống thuyền.
Trần Quý Cáp cổ xuý và tham gia phong trào Duy Tân, sau đó bị bắt và bị xử chém ngang lưng (mạc tu hữu) vào ngày 17-5-1908. Huỳnh Thúc Kháng viết bài này khi đang bị giam tại nhà lao Hội An, Quảng Nam, nghe tin bạn chịu án tử hình.

Nguồn:
1. Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951, tr. 7
2. Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (quyển II), NXB Văn học, Hà Nội, 1985
3. Thái Bạch, Thi văn quốc cấm thời thuộc Pháp, NXB Khai Trí, 1968
Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huỳnh Thúc Kháng » Điếu Trần Quý Cáp