20/07/2024 01:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên hạ dại - Ông nay khôn

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/10/2020 00:16

 

Thiên hạ dại vô cùng, pháo nổ đì đùng thêm mất chó;
Ông nay khôn bất trị, rượu say tuý lý lại nằm mèo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Thiên hạ dại - Ông nay khôn