22/01/2021 07:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ở trong rừng

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2015 17:09

 

Đây là ở trong rừng
Chẳng có con ma nào ngó thấy đâu
Xin Hoàng Hậu
Hãy cởi áo quần ra tắm khe nước
Có con ma nào đâu mà sợ
Sao Hoàng Hậu thẹn đỏ mặt?
Có tôi?
Nhưng tôi đâu phải là con ma.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Ở trong rừng