18/04/2024 17:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi sứ cảm tác bài 15

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 08:34

 

Bần thần lại giận[1] đứa xung xăng,
Quán Sở lầu Tần[2] đã mấy trăng.
Phới phới mưa Xuân hang dễ lấp,
Chan chan nắng hạ lửa đang bừng.
Thu trao thư nhạn lời no ấm,
Đông gặp[3] tin mai chuyện khó khăn.
Trời đất bốn phương non nước ấy,
Làm chi nên nỗi việc lăng nhăng[4].
[1] Có sách chép là “lại tưởng”.
[2] Ý nói thân phiêu bạc giang hồ, rày đây mai đó, ăn gửi nằm nhờ.
[3] Có sách chép là “Đông nhắn”.
[4] Có sách chép là “lăng quằng”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Đi sứ cảm tác bài 15