03/12/2022 19:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Công An tống Vi nhị thiếu phủ Khuông Tán
公安送韋二少府匡贊

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2008 20:07

 

Nguyên tác

逍遙公後世多賢,
送爾維舟惜此筵。
念我能書數字至,
將詩不必萬人傳。
時危兵甲黃塵里,
日短江湖白發前。
古往今來皆涕淚,
斷腸分手各風煙。

Phiên âm

Tiêu dao công hậu thế đa hiền,
Tống nhĩ duy chu tích thử diên.
Niệm ngã năng thư sổ tự chí,
Tương thi bất tất vạn nhân truyền.
Thì nguy binh giáp hoàng trần lý,
Nhật đoản giang hồ bạch phát tiền.
Cổ vãng kim lai giai thế lệ,
Đoạn trường phân thủ các phong yên.

Dịch nghĩa

Trong dòng họ ông về cách tiêu dao, có nhiều kẻ hiền ở trên đời,
Tiễn anh đi thuyền, tiếc nhớ buổi tiệc này.
Nếu anh có nhớ, xin viết thư gửi tới vài chữ,
Làm thơ thì chẳng cần phải đến vạn người coi.
Đời loạn vì binh đao nên bụi vàng tung khắp,
Ngày ngắn nên cuộc sống long đong trước mắt là tóc bạc.
Cũ đi mới lại, đều là rơi nước mắt,
Đau lòng khi chia tay, sau đó đều là gió khói cả.

Bản dịch của mailang

Công Hậu tiêu dao, tài cực sâu,
Thuyền còn lưu luyến buổi đưa nhau.
Nhớ ai văn gửi đôi dòng chữ,
Bất tất thơ truyền vạn kẻ sau.
Gươm áo loạn ly vàng óng bụi,
Giang hồ hối hả bạc phơ đầu.
Xưa nay đi lại đều rơi lệ,
Mây gió chia lìa đứt ruột đau.
(Năm 768)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Công An tống Vi nhị thiếu phủ Khuông Tán