02/10/2022 18:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bốc toán tử - Ngũ nguyệt bát nhật dạ Phụng Hoàng đình nạp lương
卜算子-五月八日夜鳳凰亭納涼

Tác giả: Diệp Mộng Đắc - 葉夢得

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/09/2014 03:03

 

Nguyên tác

新月掛林梢,
暗水鳴枯沼。
時見疏星落畫檐,
幾點流螢小。

歸意已無多,
故作連環繞。
欲寄新聲問採蔆,
水闊煙波渺。

Phiên âm

Tân nguyệt quải lâm tiêu,
Ám thuỷ minh khô chiểu.
Thì kiến sơ tinh lạc hoạ thiềm,
Kỷ điểm lưu huỳnh tiểu.

Quy ý dĩ vô đa,
Cố tác liên hoàn nhiễu.
Dục ký tân thanh vấn Thái Lăng[1],
Thuỷ khoát yên ba diểu.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Trăng non treo đầu mỏm
Ruộng khan nước lõm bõm
Như ánh sao rơi dưới mái thềm
Là mấy con đom đóm

Nghĩ muốn về thăm quê
Song chỉ là thấp thỏm
Định soạn bài ca gọi Thái Lăng
Nước mây mờ khói sóng
[1] Tên một ca kỹ đương thời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diệp Mộng Đắc » Bốc toán tử - Ngũ nguyệt bát nhật dạ Phụng Hoàng đình nạp lương