20/07/2024 14:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vân trung quân
雲中君

Tác giả: Khuất Nguyên - 屈原

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/07/2015 10:54

 

Nguyên tác

浴蘭湯兮沐芳,
華采衣兮若英。
靈連蜷兮既留,
爛昭昭兮未央。
謇將澹兮壽宮,
與日月兮齊光。
龍駕兮帝服,
聊翱游兮周章。

靈皇皇兮既降,
飆遠舉兮雲中。
覽冀洲兮有余,
橫四海兮焉窮。

思夫君兮太息,
极勞心兮忡忡。

Phiên âm

Dục lan thang hề mộc phương,
Hoa thái y hề nhược anh.
Linh liên quyền hề ký lưu,
Lạn chiêu chiêu hề vị ương.
Kiển tương đạm hề thọ cung,
Dữ nhật nguyệt hề tề quang.
Long giá hề đế phục,
Liêu ngao du hề chu chương.

Linh hoàng hoàng hề ký giáng,
Tiêu viễn cử hề vân trung.
Lãm Ký Châu hề hữu dư,
Hoành tứ hải hề yên cùng.

Tư phu quân hề thái tức,
Cực lao tâm hề sung sung.

Bản dịch của Đào Duy Anh

Tắm thang lan a gội hương
Mặc tươi sáng a y thường
Bóng uốn lượn a đã đến
Sáng rực rỡ a vô cương
Bèn yên vui a nhà tẩm
Cùng nhật nguyệt a đồng quang
Áo ngũ sắc a ngồi long giá
Bay chu du a khắp bốn phương

Ngài huy hoàng a đã giáng
Bỗng vụt lên a lưng chừng
Xem Ký Châu a chưa đủ
Dạo bốn biển a khôn xong

Tưởng nhớ ngài a than thở
Lòng thổn thức a phập phồng
Bài này để tế thần mây, là một vị nam thần, trong thần thoại có tên là Phong Long 丰隆 hoặc Bình Ế 屏翳.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuất Nguyên » Vân trung quân