22/01/2022 13:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi bờ

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/04/2008 14:14

 

Cầu bắc liên thôn
       đôi bờ liền một
Việc đôi nhà vẫn đấy
       vẫn đây nơi
Nắng giải chiếu lối đường ngôi cỏ mượt
Có ý mời người bên ấy sang chơi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Đôi bờ