09/12/2022 03:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sijo 2
시조 2

Tác giả: U Tak - 우탁

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 26/06/2017 06:55

 

Nguyên tác

한 손에 막대 들고, 또 한 손에 가시를 쥐어
늙는 길 가시로 막고, 오는 백발 막대로 치렷더니
백발이 제 먼저 알고, 주럼길로 오매라

Bản dịch của Vũ Thị Thanh Tâm

Trên một tay tôi cầm chiếc gậy, còn tay kia một nhánh cây gai
Gai nhọn ngăn tuổi già đang đến, gậy dài dùng đuổi hết tóc sương
Nhưng tóc bạc dường như biết trước, lẩn trốn rồi chẳng sợi nào vương
Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » U Tak » Sijo 2