03/08/2021 22:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng phụ thi kỳ 2
贈婦詩其二

Tác giả: Tần Gia - 秦嘉

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi Vanachi vào 15/10/2008 23:41

 

Nguyên tác

曖曖白日,
引曜西傾。
啾啾雞雀,
群飛赴楹。
皎皎明月,
煌煌列星。
嚴霜凄愴,
飛雪覆庭。
寂寂獨居,
寥寥空室。
飄飄帷帳,
熒熒華燭。
爾不是居,
帷帳何施?
爾不是照,
華燭何為?

Phiên âm

Ái ái bạch nhật,
Dẫn diệu tây khuynh.
Thu thu[1] kê tước,
Quần phi phó doanh.
Hạo hạo minh nguyệt,
Hoàng hoàng liệt tinh.
Nghiêm sương thê sảng,
Phi tuyết phú đình.
Tịch tịch độc cư,
Liêu liêu không thất.
Phiêu phiêu duy trướng,
Huỳnh huỳnh hoa chúc.
Nhĩ bất thị cư,
Duy trướng hà thi?
Nhĩ bất thị chiếu,
Hoa chúc hà vi?

Dịch nghĩa

Mặt trời xâm xẩm tối,
Khuất bóng xuống đằng tây.
Tiếng chim sẻ và gà kêu,
Cùng với bầy về tổ.
Trăng sáng như ngà,
Các sao la liệt sáng rực rỡ.
Sương nặng lạnh thê lương,
Tuyết bay che đầy sân.
Vò võ một mình,
Đơn côi trong phòng trống.
Màn trướng khẽ lay động,
Đuốc hoa sáng rực.
Nàng không có ở đây,
Màn trướng để làm gì?
Không có nàng để soi chiếu,
Đuốc hoa cũng để làm gì?

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Mặt trời xâm xẩm,
Lặn xuống đằng tây.
Líu lo gà, sẻ,
Về tổ theo bầy.
Ánh trăng ngà chiếu,
Sao sáng xếp bày.
Sương trùm hơi lạnh,
Tuyết phủ sân dày.
Một thân lặng lẽ,
Phòng vắng vào ra.
Trướng màn phất khẽ,
Tỏ ánh đuốc hoa.
Không có nàng ở,
Màn trướng làm chi?
Không có nàng chiếu,
Đuốc hoa làm gì?
[1] Tiếng gà, chim sẻ khi tìm về tổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tần Gia » Tặng phụ thi kỳ 2