02/10/2022 18:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái tang tử
採桑子

Tác giả: Hoàng Đình Kiên - 黃庭堅

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/08/2014 05:32

 

Nguyên tác

投荒萬里無歸路,
雪點鬢繁。
度鬼門關,
已拼兒童作楚蠻。

黃雲苦竹啼歸去,
繞荔枝山。
蓬戶身閑,
歌板誰家教小鬟。

Phiên âm

Đầu hoang vạn lý vô quy lộ,
Tuyết điểm mấn phồn.
Độ Quỷ Môn quan,
Dĩ bính nhi đồng tác sở man[1].

Hoàng vân[2] khổ trúc đề quy khứ[3],
Nhiễu lệ chi san.
Bồng hộ thân nhàn,
Ca bản[4] thuỳ gia giáo tiểu hoàn.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Dấn thân vạn dặm khó đường về
Tóc bạc trắng hoe
Vượt Quỷ Môn quan
Liễu bỏ vợ con vào đất rợ

Bụi trúc nam nghe cuốc não nề
Khắp non rừng vải
Lều cỏ yên bề
Nhà ai gái học gõ đàn tre
[1] Chỉ việc tác giả bị đi đày.
[2] Đám mây vàng ở phương nam, chỉ nơi vợ con ở.
[3] Chim đỗ quyên kêu giống “Bất như quy khứ”, gọi khách trở về.
[4] Loại nhạc khí bằng tre khi gõ vào biến thành âm điệu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Đình Kiên » Thái tang tử