23/03/2023 22:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập tư kỳ 4

Tác giả: Ngô Thì Sĩ - 吳時仕

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 27/09/2008 19:49

 

Phiên âm

Tư quân vô kế trước quân y,
Thặng phức lan huân thượng vị hy.
Tử tế nhân phùng quan thủ trạch,
Nữ công do thị thống nhân phi.

Dịch nghĩa

Nhớ nàng không có cách nào, đành đem áo nàng ra mặc,
Hương làn thơm phúc vẫn còn chưa phai.
Ngắm kỹ đường kim mũi chỉ còn in dấu tay nàng,
Đau đớn thay, tài nữ công còn đó mà người đã khuất!

Bản dịch của Trần Lê Văn

Thương nhớ, đành đem mặc áo nàng.
Hãy còn sực nức đượm hương lan,
Đường kim mũi chỉ, trông tường tận.
Tài khéo cho lòng ta nát tan!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Sĩ » Thập tư kỳ 4