29/11/2021 10:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trước vịnh Hạ Long, một chiều

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/11/2020 00:19

 

Sóng chiều xô tới dạt dào,
Mây về, dãy đảo xích vào theo mây.
Đây Bãi Cháy, đây Hồng Gai,
Hạ Long sóng vỗ chiều nay chói bừng.
Trời cao biển sáng vang lừng,
Như chuông gióng giả hội mừng nước non.
Thuở nào rồng ấp nở con,
Thuở nào vạn đảo vạn hòn đau thương.
Buổi nào bạn với gió sương
Kiên trung cán bộ trấn phương đảo ngoài.
Bây giờ đảo đứng dãy dài
Trùng trùng điệp điệp vành đai canh phòng
Nước xanh nghìn thuở Hạ Long,
Nước non muôn thuở rạng hồng từ đây
Lòng ta nước chiếu nón xây
Hoá làm đợt sóng chiều say vỗ bờ...
Hồng Gai, 8-1958

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Trước vịnh Hạ Long, một chiều