18/01/2022 21:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống nhân quá Vệ Châu
送人過衛州

Tác giả: Dương Cự Nguyên - 楊巨源

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2007 17:46

 

Nguyên tác

憶昔征南府內遊,
君家東合最淹留。
縱橫聯句長侵曉,
次第看花直到秋。
論舊舉杯先下淚,
傷離臨水更登樓。
相思前路幾回首,
滿眼青山過衛州。

Phiên âm

Ức tích chinh nam phủ nội du,
Quân gia đông hợp tối yêm lưu.
Tung hoành liên cú trường xâm hiểu,
Thứ đệ khán hoa trực đáo thu.
Luận cựu cử bôi tiên hạ lệ,
Thương ly lấm thuỷ cánh đăng lâu.
Tương tư tiền lộ kỷ hồi thủ,
Mãn nhãn thanh sơn quá Vệ Châu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhớ năm xưa đi nam trong phủ
Chủ khách đầy đủ mặt quân gia
Tung hoành đến sáng thơ ca
Xuân qua thu đến xem hoa bao lần
Luận chuyện xưa rượu nâng rơi lệ
Đau biệt ly lầu khẽ khóc thương
Quay đầu lại mãi trên đường
Núi non đầy mắt bên sườn Vệ Châu
Vệ Châu: nay là huyện Kỳ, tỉnh Hà Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Cự Nguyên » Tống nhân quá Vệ Châu