22/05/2024 21:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh thanh hà bạn thảo
青青河畔草

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2008 10:35

 

Nguyên tác

青青河畔草,
鬱鬱園中柳。
盈盈樓上女,
皎皎當窗牖。
娥娥紅粉妝,
纖纖出素手。
昔為倡家女,
今為蕩子夫。
蕩子行不歸,
空床難獨守。

Phiên âm

Thanh thanh hà bạn thảo,
Uất uất viên trung liễu.
Doanh doanh lâu thượng nữ,
Hạo hạo đương song dũ.
Nga nga hồng phấn trang,
Tiêm tiêm xuất tố thủ.
Tích vi xướng gia nữ,
Kim vi đãng tử phu.
Đãng tử hành bất quy,
Không sàng nan độc thủ.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Xanh xanh cỏ trên bãi,
Thướt tha liễu trong vườn.
Nhởn nha gái lầu ngọc,
Da ngần đứng bên song.
Phấn hồng tươi vẻ thắm,
Nhẹ đưa cánh tay thon.
Xưa là người ca nữ,
Cùng du tử kết hôn.
Du tử đi không lại,
Khó giữ được giường không.
Đây là bài thứ hai trong Cổ thi thập cửu thủ, tả cảnh khuê phụ chờ đợi chồng đi xa chưa trở về. Hai câu đầu tả cảnh mùa xuân tươi tốt, bốn câu sau tả thần thái của khuê phụ đang “trang điểm trên lầu biếc” (liên tưởng tới câu “Xuân nhật ngưng trang thướng thuý lâu” 春日凝妝上翠樓 của Vương Xương Linh 王昌齡 đời Đường), hai câu tiếp theo kể thân thế của người con gái, hai câu cuối là nỗi nhớ bất chợt tới của người thiếu phụ khi thấy xuân sắc khắp nơi, và tiếc cho tuổi trẻ của mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Thanh thanh hà bạn thảo