06/07/2020 16:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đất Lam Kiều ngỡ ngàng khó bước

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 16:32

 

Đất Lam Kiều[1] ngỡ ngàng khó bước,
Động Đào Nguyên[2] lạch nước quanh co.
Trách mình không đắn nỏ đo,
Rã rời duyên nợ, oan chưa, hỡi trời!
Khảo dị:
Đất Lam Kiều ngỡ ngàng khó bước,
Động Đào Nguyên lạch nước quanh co.
Tới đây trăm sự ngàn sự muôn lo,
Thuyền từ bi đưa người qua biển khổ, khó dò lạch sông.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
[1] Tên một chiếc cầu thuộc huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Theo Thái bình quảng ký, Bùi Hàng đời Đường gặp nàng Vân Kiều và được nàng tặng một bài thơ trong đó nói Lam Kiều chính là nơi động tiên. Bùi Hàng đi đến Lam Kiều gặp người đẹp và Vân Anh (em Vân Kiều), hai người kết duyên và sau đó lên cõi tiên. Do điển này, Lam Kiều được dùng để chỉ nơi người đẹp ở hoặc để nói việc nhân duyên, việc trai gái gặp gỡ nhau mà sau nên vợ nên chồng.
[2] Theo bài Đào hoa nguyên ký của Đào Tiềm đời Tấn, một người đánh cá ở Vũ Lăng bơi thuyền ngược dòng suối, hai bên đầy hoa đào. Đi mãi, đến một nơi có dân cư ăn mặc theo phục đời Tần. Hỏi thăm mới biết họ tránh chế độ hà khắc của Tần Thuỷ Hoàng đến đó ở đã nhiều đời rồi và sống ở đó rất sung sướng hạnh phúc. Người đánh cá về thuật chuyện lại với mọi người, về sau mấy lần muốn vào lại Đào Nguyên nhưng tìm được lối vào cửa động. Văn học cổ dùng Đào Nguyên để chỉ nơi có cảnh đẹp, người đẹp, cuộc sống hạnh phúc, hoặc hoặc chỉ cõi tiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đất Lam Kiều ngỡ ngàng khó bước