25/06/2024 18:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phân cung nữ
分宮女

Tác giả: Tôn Nguyên Yến - 孫元晏

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/06/2014 14:18

 

Nguyên tác

滌蕩齊宮法令新,
分張宮女二千人。
可憐無限如花貌,
重見世間桃李春。

Phiên âm

Địch đãng Tề cung pháp lệnh tân,
Phân trương cung nữ nhị thiên nhân.
Khả liên vô hạn như hoa mạo,
Trùng kiến thế gian đào lý xuân.

Dịch nghĩa

Để làm sạch sẽ cung điện, nhà Tề ban hành pháp lệnh mới,
Trả bớt hai ngàn cung nữ về quê.
Thương vô cùng cho các kiều nữ đẹp như hoa,
Từ nay thấy lại các mùa xuân bên hoa đào và hoa mận.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhằm chỉnh đốn cung Tề, lệnh mới
Bớt hai ngàn cung nữ về nhà
Thương cho người đẹp như hoa
Lại nhìn đào mận, xót xa xuân về
Bài này tác giả nói về chuyện đời nhà Lương (thời Nam Bắc triều). Năm 502, Tiêu Diễn có công bình định loạn lạc trong nước, được vua Tề nhường ngôi. Ông đổi quốc hiệu là Lương và chỉnh đốn nhiều việc, trong đó có việc cho bớt hai ngàn cung nữ về nguyên quán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Nguyên Yến » Phân cung nữ