24/10/2021 08:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung hoè mạch
宮槐陌

Tác giả: Bùi Địch - 裴迪

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/02/2021 15:47

 

Nguyên tác

門前宮槐陌,
是向欹湖道。
秋來山雨多,
落日無人掃。

Phiên âm

Môn tiền cung hoè mạch,
Thị hướng Y hồ đạo.
Thu lai sơn vũ đa,
Lạc nhật vô nhân tảo.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trước cửa: đường cung hoè,
Theo hướng lối Y hồ.
Thu về, mưa núi trút,
Chiều quét chẳng ai lo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Địch » Cung hoè mạch