10/06/2023 04:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lòng quê giữa phố

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 21/10/2021 21:26

 

Ao xưa không còn,
ếch xưa không đến!
Mắt ngợp cao tầng,
lòng quê nghèn nghẹn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Lòng quê giữa phố