03/06/2023 10:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thư Nịch ngẫu canh xứ kỳ 2

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 26/12/2022 04:52

 

Phiên âm

Thư, Nịch sơ tâm khởi độn thế.
Đối khách sổ ngôn khả mặc khế.
Kết lữ nhàn canh thuỷ thượng điền,
Hà tâm thân ẩn nhi danh truyền.

Dịch nghĩa

Thư, Nịch ban sơ đâu có ý trốn đời,
Qua vài câu với khách là có thể ngầm hợp lòng nhau.
Hai người kết bạn cùng cày ruộng bên sông,
Nào nghĩ chuyện náu thân để lưu danh hậu thế.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Thư Nịch ban đầu há muốn lánh,
Vài câu có thể hợp tính tình.
Đôi bạn cày ruộng bên sông xanh,
Nào nghĩ ẩn dật hòng lưu danh!
Nguồn: Phạm Hy Lượng - cuộc đời và tác phẩm, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Thư Nịch ngẫu canh xứ kỳ 2