26/09/2022 20:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuý tiễn Sơn Phòng sứ Nguyễn Tuân Nhất lai kinh
醉餞山防使阮遵壹來京

Tác giả: Lê Khắc Cẩn - 黎克謹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vodanhthi vào 03/03/2011 20:18

 

Nguyên tác

琴堂聲聞幾經秋,
更自山防上帝州。
舊院李桃逢勝餞,
前途梅柳護英遊。
無窮局事看行止,
不盡人情係去留。
醉罷春亭相暫別,
江山佇望一回頭。

Phiên âm

Cầm đường[1] thanh vấn kỷ kính thâu (thu),
Cánh tự Sơn Phòng thượng đế châu.
Cựu viện lý đào phùng thắng tiễn,
Tiền đồ mai liễu hộ anh du.
Vô cùng cục sự khan hành chỉ,
Bất tận nhân tình hệ khứ lưu.
Tuý bãi Xuân Đình tương tạm biệt,
Giang sơn trữ vọng nhất hồi đầu.

Dịch nghĩa

Gặp gỡ nhau ở công sở, cùng đàn hát đã mấy mùa thu rồi,
Nay lại từ Sơn Phòng trở lại nơi đế đô (cố đô Thăng Long).
Ở viện cũ nơi ông làm việc, nay cây mận cây đào cũng như vẫy tiễn,
Trên đường cây mai cây liễu cũng như giúp bậc anh hào công du.
Bao nhiêu việc đời đang nhìn theo bước chân ông đi, ông dừng,
Tình người vô cùng quyến luyến lúc ông ra đi cũng như lúc lưu lại.
Hết say, từ Xuân Đình này ta tạm biệt nhau,
Cách núi sông, rồi nhớ nhung lâu thì ngoái đầu lại.

Bản dịch của Trần Bá Chí

Cầm đường cùng hát mấy mùa thu,
Nay tự Sơn phòng về đế đô.
Đào mận tiễn đưa người cố cựu,
Liễu mai chào đón khách giao du.
Đáng làm đáng nghỉ tùy thời sự,
Tình ở tình đi tỏ trượng phu.
Tỉnh rượu Xuân Đình ta tạm biệt,
Xa xôi thương nhớ hãy quay đầu.

Bản phiên âm và chú thích của PGS.TS sử học Trần Bá Chí, bản dịch nghĩa của NXB Hải Phòng.

Nguồn: Thơ văn Lê Khắc Cẩn, Nhà xuất bản Hải Phòng, 2003
[1] Chỉ nơi làm việc của quan huyện thời Xuân thu, Tri huyện Tử Tiện hàng ngày đánh đàn nhiều hơn làm việc, thế mà mọi việc vẫn chạy. Do tích đó, người đời sau gọi nơi làm việc của quan huyện là Cầm đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Khắc Cẩn » Tuý tiễn Sơn Phòng sứ Nguyễn Tuân Nhất lai kinh