21/04/2021 07:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường thơ này...

Tác giả: Bùi Minh Quốc

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 12/02/2006 05:36

 

- Ðường thơ này lắm truân chuyên
Mà đeo đẳng mãi tới niên kiếp nào ?

- Lắm truân chuyên lắm ngọt ngào
Một dòng lật tẩy, Thiên tào đủ vui.
(1997)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Minh Quốc » Đường thơ này...