17/05/2021 17:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ tân lang - Tiêm phu từ
賀新郎-纖夫詞

Tác giả: Trần Duy Tùng - 陳維崧

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2009 05:11

 

Nguyên tác

戰艦排江口。
正天邊、真王拜印,
蛟螭蟠鈕。
征發櫂船郎十萬,
列郡風馳雨驟。
嘆閭左、騷然雞狗。
里正前團催後保,
盡壘壘鎖繫空倉後。
捽頭去,敢搖手?
稻花恰稱霜天秀。
有丁男、臨歧訣絕,草間病婦。
此去三江牽百丈,
雪浪排檣夜吼。
背耐得、土牛鞭否?
好倚後園楓樹下,
向叢祠亟倩巫澆酒。
神佑我,歸田畝。

Phiên âm

Chiến hạm bài giang khẩu.
Chính thiên biên, chân vương bái ấn,
Giao ly bàn nữu.
Chinh phát trạo thuyền lang thập vạn,
Liệt quận phong trì vũ sậu.
Thán lư tả, tao nhiên kê cẩu.
Lý chính tiền đoàn thôi hậu bảo,
Tận luỹ luỹ toả hệ không thương hậu.
Tốt đầu khứ, cảm dao thủ?
Đạo hoa kháp xưng sương thiên tú.
Hữu đinh nam, lâm kỳ quyết tuyệt, thảo gian bệnh phụ.
Thử khứ tam giang khiên bách trượng,
Tuyết lãng bài tường dạ hống.
Bối nại đắc, thổ ngưu tiên phủ?
Hảo ỷ hậu viên phong thụ hạ,
Hướng tùng từ cức thiến vu kiêu tửu.
Thần hữu ngã, quy điền mẫu.

Bản dịch của (Không rõ)

Chiến hạm bày cửa sông
Chính bên trời chân vương lãnh ấn
Ròng phượng uốn quanh
Mười vạn lính chèo thuyền bố trận
Các quận gió ruổi mưa đông
Gào cửa tả, gà chó cuồng điên
Ngay ngắn một đoàn tiền hô hậu ủng
Bủa gọng kìm kín mít vây trời xanh
Ghì chặt đầu không run tay?
Hoa lúa lẫn màu trời sương đẹp
Có chàng trai rẽ đường li biệt
Giữa nhà tranh vợ ốm nằm chờ
Qua ba sông kéo trăm dặm
Tuyết sóng vỗ bờ đêm rống
Sau lưng roi vọt có đau không?
Tựa gốc phong sau vườn tạm nghỉ
Hướng chùa chiền rót rượu cầu xin
Thần bảo ta: nên trở về ruộng miếu
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 3), NXB Giáo dục, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Duy Tùng » Hạ tân lang - Tiêm phu từ