27/05/2022 06:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sứ bộ xuất Nam Quan hồi quốc khẩu chiếm
使部出南關回國口占

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 01/12/2018 21:40

 

Nguyên tác

南關無事樂情多,
中外民夷擊壤歌。
昭德風清閒冪府,
同登塵怗靜梅坡。
儂人夜發通行輦,
粵客朝乘互市騾。
寄語瘴嵐今似昔,
飛焉跕跕墜洪波。

Phiên âm

Nam Quan vô sự lạc tình đa,
Trung ngoại dân di kích nhưỡng ca[1].
Chiêu Đức[2] phong thanh nhàn Mạc phủ[3],
Đồng Đăng[4] trần thiếp tĩnh Mai Pha[5].
Nùng nhân dạ phát thông hành liễn,
Việt khách[6] triêu thừa hỗ thị la.
Ký ngữ chướng lam[7] kinh tự tích,
Phi diên thiếp thiếp truỵ hồng ba.

Dịch nghĩa

Nam Quan thảnh thơi vô sự, vui vẻ xiết bao,
Nhân dân hai bên Nam Bắc ca hát cảnh thái bình.
Đài Chiêu Đức gió mát, Mạc phủ nhàn hạ,
Phố Đồng Đăng sạch bụi, Mai Pha yên tĩnh.
Người Nùng dong xe tải đi lúc ban đêm,
Khách buôn Quảng cưỡi lừa tới phiên chợ sớm.
Nhắn bảo ai đó: vùng này lam chướng nay chẳng khác xưa,
Chim diều hâu bay liệng chờn vờn, thường bị rơi xuống làn sóng lớn mà chết.

Bản dịch của Hoài Anh

Nam Quan dân chúng thảnh thơi,
Bắc Nam ca hát vui chơi thái bình.
Chiêu Đức mát, Mạc phủ thanh,
Đồng Đăng bụi lặng, yên lành Mai Pha.
Người Nùng xe tải đêm qua,
Chợ mai khách Quảng sớm ra, cưỡi lừa.
Vùng này lam chướng tự xưa,
Diều hâu rớt xuống sóng to xác vùi.
Nam Quan là ải ở biên giới Việt Nam – Trung Quốc, tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Tây.

[1] Bài ca tương truyền có từ thời vua Nghiêu ở Trung Quốc, nói về cảnh lao động.
[2] Tên một cái đài ở Trung Quốc, cách Nam Quan 10 dặm.
[3] Cửa quan nhỏ ở Trung Quốc, cách Nam Quan 20 dặm.
[4] Địa danh thuộc tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.
[5] Địa danh thuộc tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.
[6] Ở đây chỉ kách buôn người Quảng Tây và Quảng Đông.
[7] Tiểu truyện Mã Viện đời Đông Hán chép rằng nước Nam lam chướng rất độc, có khi con diều hâu đương bay trên trời gặp phải chướng khí xông lên liền rơi xuống chết nơi khe suối.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Sứ bộ xuất Nam Quan hồi quốc khẩu chiếm