12/08/2020 02:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tầm Dương xuân (Nguyên Hoà thập nhị niên tác) kỳ 1: Xuân sinh
潯陽春(元和十二年作)其一-春生

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/01/2007 20:09

 

Nguyên tác

春生何處暗周遊,
海角天涯遍始休。
先遣和風報消息,
續教啼鳥說來由。
展張草色長河畔,
點綴花房小樹頭。
若到故園應覓我,
為傳淪落在江州。

Phiên âm

Xuân sinh hà xứ ám chu du,
Hải giác thiên nhai biến thuỷ hưu.
Tiên khiển hoà phong báo tiêu tức,
Tục giao đề điểu thuyết lai do.
Triển trương thảo sắc Trường hà bạn,
Điểm xuyết hoa phòng tiểu thụ đầu.
Nhược đáo cố viên ưng mịch ngã,
Vị truyền luân lạc tại Giang Châu.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Xuân nơi đâu trời còn u ám
Khắp chân trời biển xám bỗng vui
Xua gió reo, báo bao tin sớm
Dục chim ca, nhắn hợm đến sau
Bờ sông xanh cỏ căng màu biếc
Mấy bông hoa điểm xuyết đầu cành
Chốn quê xưa, nhớ tôi đến viếng
Xin nói, đày biền biệt Châu Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Tầm Dương xuân (Nguyên Hoà thập nhị niên tác) kỳ 1: Xuân sinh