07/08/2020 17:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tởn làm thơ Đường luật

Tác giả: Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 25/05/2015 13:35

 

Dai như giẻ rách có ai dè
Thấy họ làm thi, cũng ngứa nghề
Ưng gọi gió trăng ngâm để chứng
Muốn kêu trời đất đọc cho nghe
Hoa tay tưởng khá đem đi mét
Đắc ý rằng hay mới chạy khoe
Bảy bước thành thơ tài tử lắm
Dai như giẻ rách có ai dè
Lệ Thanh

Nguồn: Báo Sài Gòn văn chương, số 12-11-1935

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Mặc Tử » Tởn làm thơ Đường luật