11/12/2022 06:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng Lăng miếu
黃陵廟

Tác giả: Trần Thuấn Du - 陳舜俞

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/07/2014 07:09

 

Nguyên tác

明月輝在天,
落日光轉地。
天維地軸千萬年,
粉篁尚有春風淚。
蒼梧茫茫九疑高,
湘江之水多怒濤。
袗衣不和琴弦絕,
黃陵廟前碑已裂。
春禽啼,秋葉飛,
行人舟楫去復返,
虞舜南巡胡不歸。

Phiên âm

Minh nguyệt huy tại thiên,
Lạc nhật quang chuyển địa.
Thiên duy địa trục thiên vạn niên,
Phấn hoàng thượng hữu xuân phong lệ.
Thương Ngô mang mang Cửu Nghi cao,
Tương Giang chi thuỷ đa nộ đào.
Chẩn y bất hoà cầm huyền tuyệt,
Hoàng Lăng miếu tiền bi dĩ liệt.
Xuân cầm đề, thu diệp phi,
Hành nhân chu tiếp khứ phục phản,
Ngu Thuấn nam tuần Hồ bất quy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bóng trăng sáng rỡ trời
Ánh tà dương chuyển đất
Trời treo trục đất ngàn vạn năm
Trúc phấn còn dấu lệ xuân nồng
Thương Ngô mờ mịt Cửu Nghi cao
Sông Tương giận dữ sóng nước gào
Xiêm y không hoà dây đàn đứt
Bia miếu Hoàng Lăng bể đổ nhào
Chim xuân khóc, lá thu bay
Ghe thuyền đã đi rồi trở lại
Xuống nam tuần Hồ, Thuấn không về

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Thuấn Du » Hoàng Lăng miếu