04/03/2021 18:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cô Bích Ngọc trả lời

Tác giả: Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 25/05/2015 13:19

 

Tuổi trẻ nào e nỗi ế chồng
Dèm pha mặc kệ ngó như không
Sen phơi nắng hạ hương càng thắm
Bùn lóng hồ thu nước vẫn trong
Dòng Ngư gieo thơ chưa gặp khách
Cầu Lam đợi ngọc quản chi công
Miệng lằn lưới mối đừng khua nữa
Ta há như ai vững tợ đồng!
Lệ Thanh

Nguồn: Báo Sài Gòn, số 18-11-1935

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Mặc Tử » Cô Bích Ngọc trả lời