03/03/2021 12:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thúc Sinh

Tác giả: Phạm Văn Nghị (II)

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/07/2020 08:26

 

Chỉ bể thề non cũng vất phăng,
Giọng cười nắc nẻ đã ai bằng!
Chẳng qua lòng ấy còn nông nghĩ,
Vẫn tưởng bình kia cũng dễ bưng;
Dưới gối xuân đường còn nỏ miệng,
Trước hàm sư tử dám hé răng.
Cao bay xa chạy còn khuyên hão,
Một án bạc tình chối được chăng?
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 145, tháng 12-1929

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Văn Nghị (II) » Thúc Sinh