09/08/2022 20:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Uống trăng

Tác giả: Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 11/02/2005 18:55

 

Ta căm với tiếng reo khô
Ta buồn với liễu bên hồ ngẩn ngơ
Ngông cuồng đi hái vần thơ
Yêu đương, rót nước để chờ trăng lên
Bóng Hằng trong chén nằm nghiêng
Lả lơi, tắm mát, làm duyên gợi tình
Sóng xao mặt nước rung rinh
Lòng ta khát miếng chung tình từ lâu
Uống đi cho đỡ khô hầu
Uống đi cho bớt cái sầu mênh mang
Có ai nuốt ánh trăng vàng
Có ai nuốt cả bóng nàng Tiên Nga
Đã thèm cái giấc mơ hoa
Một số bài thơ Hàn Mặc Tử lấy bút danh là tên người yêu Mộng Cầm. Bài ở trên căn cứ theo bản đầu tiên của tác giả đăng trên báo Sài Gòn, ký tên Mlle Mộng Cầm. Bài này sau đăng trong tập Gái quê có được cắt và sửa chữa một số câu:
Bóng Hằng trong chén ngả nghiêng,
Lả lơi tắm mát làm duyên gợi tình,
Gió lùa mặt nước rung rinh,
Lòng ta khát miếng chung tình từ lâu...
Uống đi cho đỡ khô hầu,
Uống đi cho bớt cái sầu miên man...
Có ai nuốt ánh trăng vàng,
Có ai nuốt cả bóng nàng tiên nga...
Nguồn:
1. Báo Sài Gòn, số 16-11-1935
2. Hàn Mặc Tử, Gái quê, NXB Hội Nhà văn, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Mặc Tử » Uống trăng