03/08/2021 16:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương anh dầu dãi nắng mưa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/09/2019 23:49

 

Thương anh dầu dãi nắng mưa,
Hết khơi ruộng thấp, cày bừa ruộng cao.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thương anh dầu dãi nắng mưa