02/07/2022 11:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Cứ nối tiếp qua đi hết năm này tháng khác”
“Протекли за годами года”

Tác giả: Aleksandr Blok - Александр Блок

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 24/11/2012 07:47

 

Nguyên tác

Протекли за годами года,
И слепому и глупому мне
Лишь сегодня приснилось во сне,
Что она не любила меня никогда...

Только встречным случайным я был,
Только встречным я был на пути,
Но остыл тот младенческий пыл,
И она мне сказала: прости.

А душа моя - той же любовью полна,
И минуты с другими отравлены мне,
Та же дума - и песня одна
Мне звучала сегодня во сне

Bản dịch của Nguyễn Xuân Hoà

Cứ nối tiếp qua đi hết năm này tháng khác
Mà tôi vẫn hoàn ngu ngốc với dại khờ
Mãi tận hôm nay nằm mơ tôi mới biết
Có bao giờ nàng đoái yêu tôi

Tôi như kẻ qua đường nàng bắt gặp
Tình cờ như kẻ ngược người xuôi
Nhiệt tình tuổi ấu thơ nay nguội tắt
"Thứ lỗi cho em" - nàng thỏ thẻ cùng tôi

Tâm hồn tôi vẫn thiết tha tình xưa cũ
Giây phút vui với người là nàng giết đời tôi
Vẫn suy nghĩ ấy, bài ca ấy
Trong mơ day dứt mãi không thôi
Nguồn: Thơ trữ tình A.Blok, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Blok » “Cứ nối tiếp qua đi hết năm này tháng khác”