01/12/2021 05:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những đêm không ngủ
Бессонница

Tác giả: Aleksey Nedogonov - Алексей Hедогонов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 11/07/2008 08:55

 

Nguyên tác

Торжественный финал похода,
отбой бессонниц и дорог.
У каждого —
четыре года
недосыпаний и тревог.
В своих глазах
в края чужие
несли, как отраженье, мы
огонь сожженных сел России,
пожаров красные дымы.
Полки бессонниц вместе с нами
вошли в Берлин
сквозь Сталинград.
Волжане с красными глазами
под Красным знаменем стоят.

Bản dịch của Anh Ngọc

Kết cục huy hoàng của cuộc hành quân
Đã chấm hết cho con đường và những đêm không ngủ

Với mỗi chúng ta
Bốn năm qua
Là dằng dặc lo âu và đói ngủ

Chúng ta mang tới những miền đất lạ
Trong mắt mình như trong tấm gương soi
Ngọn lửa những thôn làng Nga bốc cháy
Với những làn khói đỏ mù trời

Và cứ thế những đêm trường không ngủ
Đã cùng ta hành quân tới Berlin
Qua Stalingrad

Những người dân Vonga mắt đỏ
Đứng nghiêm trang dưới màu cờ đỏ
Ngày chiến thắng, 1945

Nguồn: Độc thoại Marylin Monroe/ NXB Văn học, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksey Nedogonov » Những đêm không ngủ