18/10/2021 22:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng nát thì về cầu Nôm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/09/2015 16:51

 

Đồng nát thì về cầu Nôm,
Con gái rộng mồm về ở với cha.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đồng nát thì về cầu Nôm