07/08/2020 00:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm nghĩ
Epigramme

Tác giả: Karl Marx

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 15/12/2017 08:08

 

Nguyên tác

I
So war an dem Schiller auszusetzen,
Er könne nicht menschlich genug ergetzen,
Er treibe die Dinge auch gar zu hoch.
Und zieh’ nicht gehörig am Werkeltagsjoch.
Er spiele wohl sehr mit Donner und Blitz,
Doch fehle ihm gänzlich der Straßenwitz.

II
Der Goethe aber, der sei zu schön,
Tut lieber die Venus, als Lumpen sehn,
Er tät’ es zwar brav von unten greifen,
Doch müßt’ man gezwungen zur Höhe schweifen,
Gäb’ den Dingen gar eine zu hehre Gestalt,
Fehle drum gänzlich der Seelenhalt,
Der Schiller sei doch rechter gewesen.
Da könnt’ man Ideen in Lettern lesen,
Man könnt’ doch sagen, sie seien gedruckt,
Hat man auch die Tiefe nicht recht durchguckt.

Bản dịch của Trần Đương

I
Ở Si-lơ, điều này cần nói tới
Ông chưa thể đưa ra những chuyện thật con người
Ông mô tả những gì cao vời vợi
Mà chẳng nêu lên những chuyện thường ngày
Ông thích nói về bão giông, chớp loè đêm tối
Mà thiếu đi bao chuyện khóc cười

II
Còn ở Gớt điều này thật đáng quý
Ông đâu thích ngắm nhìn thần Vệ nữ bằng ngắm kẻ thường dân
Ông nói những điều cứ tưởng là nhỏ bé
Mà buộc người ta vượt lên những cái cao hơn!

Nếu trao cho sự vật một chân dung xa lạ
Sẽ thiếu đi diện mạo của tâm hồn
Người ta sẽ nói: toàn những điều in trong sách cả
Chứ đâu phải chiều sâu câu chuyện đời thường
Nguồn: Tình yêu và bão táp (thơ), Các Mác, NXB Thanh niên, 1983

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Karl Marx » Cảm nghĩ