29/10/2021 00:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đất khô đi bộ mới tài

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2015 16:10

 

Đất khô đi bộ mới tài,
Không chồng mà có con trai mới tình.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đất khô đi bộ mới tài