12/08/2020 01:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bởi vì say thưa nên chi sáo bổ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2015 15:48

 

Bởi vì say thưa nên chi sáo bổ
Cơ chi say dày, dông tố quản chi
Buồn tình cá bỏ cá đi
Ai ra đón ngăn cá lại, giữa chốn vọng trì khen cho
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bởi vì say thưa nên chi sáo bổ