19/07/2024 15:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân dạ hỉ vũ
春夜喜雨

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/08/2005 10:30

 

Nguyên tác

好雨知時節,
當春乃發生。
隨風潛入夜,
潤物細無聲。
野徑雲俱黑,
江船火獨明。
曉看紅濕處,
花重錦官城。

Phiên âm

Hảo vũ tri thì tiết,
Đương xuân nãi phát sinh.
Tuỳ phong tiềm nhập dạ,
Nhuận vật tế vô thanh.
Dã kính vân câu hắc,
Giang thuyền hoả độc minh.
Hiểu khan hồng thấp xứ,
Hoa trọng Cẩm Quan[1] thành.

Dịch nghĩa

Mưa lành biết được tiết trời
Đang lúc xuân về mà phát sinh ra
Theo gió hây hẩy vào đêm tối
Tưới mát muôn vật mà không nghe tiếng
Đường quê đầy mây âm u
Thuyền trên sông chỉ thấy lửa sáng
Sớm mai trong vùng ẩm ướt đỏ thắm
Hoa nở đầy cả thành Cẩm Quan

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trời tốt, mưa lành tới
Đang xuân chợt nhẹ rơi
Vào đêm theo với gió
Êm tiếng mát cho đời
Đường nội làn mây ám
Thuyền sông ánh lửa ngời
Sớm trông miền đỏ thắm
Hoa nở Cẩm Thành tươi
(Năm 761)

[1] Phía nam Thành Đô, Tứ Xuyên. Gấm dệt được giũ nơi sông Cẩm khiến gấm càng tươi đẹp hơn, nên vùng này mang tên Cẩm Quan thành. Sau này gọi chung cho cả Thành Đô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Xuân dạ hỉ vũ