03/07/2022 05:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thứ An Nam sứ Lương Hộc thi vận
次安南使梁鵠詩韻

Tác giả: Seo Geo-jeong - 서거정

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2018 14:35

 

Nguyên tác

萬國梯航日,
同時近耿光。
弟兄均四海,
談笑卽吾鄕。
已喜新知樂,
那堪別恨長。
他年南北思,
雲水正茫茫。

Phiên âm

Vạn quốc thê hàng nhật,
Đồng thời cận cảnh quang.
Đệ huynh quân tứ hải,
Đàm tiếu tức ngô hương.
Dĩ hỷ tân tri lạc,
Nam kham biệt hận trường.
Tha niên nam bắc tứ,
Vân thuỷ chính mang mang.

Dịch nghĩa

Từ muôn nước vượt núi cao biển sâu tới chầu,
Cùng lúc được gần ánh quang minh.
Người trong bốn bể đều là anh em,
Cười nói kể chuyện quê nhà.
Đã mừng quen biết thêm bạn mới vui khôn xiết,
Đâu chịu được cảnh buồn hận khi biệt ly.
Kẻ nam người bắc, sau này còn có nhớ,
Mây nước mênh mông nỗi buồn thương.

Bản dịch của Đông A

Muôn nước xa xôi quá
Đồng thời giống cảnh quang
Anh em bốn biển cả
Cười nói chuyện quê hương
Vui vẻ bạn bè mới
Ngán thay hận biệt trường
Bắc nam còn nhớ mãi
Mang mác nước mây đường
Từ Cư Chính trong lần đi sứ nhà Minh (Trung Quốc) năm 1460 (đời Minh Thành Tông), có gặp và trao đổi thơ với sứ thần nhà Lê sơ nước ta là Lương Như Hộc tại Yên Kinh. Sách Thành Tông thực lục cho biết Từ Cư Chính làm thơ, được Lương Hộc hoạ lại. Sau đấy Từ Cư Chính cảm xúc làm liên tiếp 10 bài thơ đáp lại, và Lương Hộc đã thán phục khen “Chân thiên hạ kỳ tài dã!” (Bậc kỳ tài thực sự trong thiên hạ).

Trong Tứ giai thi tập 四佳詩集 của Từ Cư Chính còn tìm thấy ba bài thơ khác được cho là của Từ Cư Chính tặng Lương Như Hộc, gồm bài này được Lương Như Hộc hoạ lại, và hai bài khác đề Quản Thành tử, tặng Lương phụng sứ 管城子,贈梁奉使.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Seo Geo-jeong » Thứ An Nam sứ Lương Hộc thi vận