25/01/2021 17:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạng Sơn

Tác giả: Xuân Hoàng - Nguyễn Đức Hoàng

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/06/2014 14:49

 

Biên giới, từ nghe tiếng Lạng Sơn
Chi Lăng là ải trấn Nam Môn
Na Sầm mạn bắc, người qua sợ
Mấy thuở binh đao vó ngựa dồn?

Tổng trấn nơi đây sớm bạc đầu
Giữ đồn? Ngăn giặc? Vợi canh thâu:
Hoả bài cấp báo về kinh ruổi
Núi đá bên đường trắng xoá lau

Tất cả qua rồi! Đây, Lạng Sơn
Táo lê đất núi dịu mùi thơm
Tiếng Sli, tiếng lượn đêm vào chợ
Thêm ấm tình ai mấy dặm đường

Ở đây hoa sữa vương đường phố
Gởi lại Non Tiên một nét chùa
Tô Thị bồng con im dáng đợi
Có buồn không nhỉ nỗi buồn xưa?
12-1974

Nguồn: Xuân Hoàng, Biển và bờ (thơ), NXB Văn học, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Hoàng » Lạng Sơn