03/02/2023 10:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xù nợ

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 01/06/2008 11:40

 

Huyệt vô danh lút xanh cỏ sử
Bia mòn xù nợ chữ tương lai

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Xù nợ