24/01/2022 08:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm Khoang Xanh

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/09/2013 10:46

 

Có tiếng khèn ai trong cõi mơ
Cồng chiêng vọng nhạc lũ xô bờ
Hươu nai sừng gạc khua đầu núi
Cung Mê nghìn choé[1] rượu Hoang sơ
Nguồn: Đàn bốn dây, Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 2007
[1] Bình, vò.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Đêm Khoang Xanh