31/03/2023 00:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọc lâu xuân
玉樓春

Tác giả: Lý Dục - 李煜

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 12:37

 

Nguyên tác

晚妝初了明肌雪,
春殿嬪娥魚貫列。
鳳簫吹斷水雲閒,
重按霓裳歌遍徹。

臨風誰更飄香屑,
醉拍闌干情味切。
歸時休照燭花紅,
待放馬蹄清夜月。

Phiên âm

Vãn trang sơ liễu minh cơ tuyết,
Xuân điện Tần Nga ngư quán liệt.
Phượng tiêu xuy đoạn thuỷ vân gian,
Trùng án nghê thường ca biến triệt.

Lâm phong thuỳ cánh phiêu hương tiết,
Tuý phách lan can tình vị thiết.
Quy thời hưu phóng chúc hoa hồng,
Đãi đạp mã đề thanh dạ nguyệt.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Chiều xong trang điểm, ánh da tuyết,
Xuân điện cung nga hàng liệt xếp.
Phượng tiêu thổi dứt nước mây vang,
Lại án nghê thường ca khắp lượt.

Ai đem đầu gió tung hương tiết,
Say vỗ lan can tình mật thiết.
Khi về đừng đốt đuốc hoa hồng,
Vó ngựa đêm thanh in bóng nguyệt.
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Dục » Ngọc lâu xuân