17/04/2021 18:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngó lên nuộc lạt mái nhà

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/08/2017 16:44

 

Ngó lên nuộc lạt[1] mái nhà,
Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu.
Nguồn: SGK Ngữ văn 7 (tập I), NXB Giáo dục, 2005
[1] Mối buộc của sợi lạt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ngó lên nuộc lạt mái nhà