26/10/2021 12:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông nam
東南

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2014 11:11

 

Nguyên tác

東南一望日中烏,
欲逐羲和去得無。
且向秦樓棠樹下,
每朝先覓照羅敷。

Phiên âm

Đông nam nhất vọng nhật trung ô[1],
Dục trục Hy Hoà[2] khứ đắc vô.
Thả hướng Tần lâu đường thụ hạ,
Mỗi triêu tiên mịch chiếu La Phu.

Dịch nghĩa

Nhìn về hướng đông nam thấy con quạ đen trên mặt trời,
Muốn lại gần thần Hy Hoà mà không được.
Thôi đành về lầu Tần, xuống cây đường lệ,
Mỗi sáng thăm vợ là nàng La Phu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hướng đông nam mặt trời thấy quạ
Thần Hy Hoà đi quá mất rồi
Lầu Tần đành vậy an vui
Sớm mai thăm hỏi bên người La Phu
Tác giả công danh lận đận, mong mỏi được gần vua để cầu xin thăng tiến. Cac chữ “đông nam”, “Tần lâu”, “La Phu” lấy từ bài Mạch thượng tang 陌上桑 trong Nhạc phủ: “Nhật xuất đông nam ngung, Chiếu ngã Tần thị lâu. Tần thị hữu hảo nữ, Tự danh vi La Phu.” 日出東南隅,照我秦氏樓;秦氏有好女,自名為羅敷 (Mặt trời mọc đông nam, Chiếu xuống lầu họ Tần; Họ Tần có người đẹp, Tên gọi là La Phu), ngụ ý không gặp vua được thì về nhà an phận với vợ.

[1] Theo truyền thuyết, trên mặt trời có một con quạ đen ba chân.
[2] Theo truyền thuyết là tên một vị thần mặt trời, trong bài ngụ ý nhà vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Đông nam